Brak ofert w schowku do porównania.

Czy ustawa o kredycie hipotecznym zmiecie z rynku tanie kredyty hipoteczne?

W wakacje wejdą postanowienia „Ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami” z dnia 23 marca 2017 roku zwana potocznie ustawą o kredycie hipotecznym.

Celem ustawy jest zwiększenie ochrony kredytobiorców. Po gruntownej analizie jej zapisów pragnę podzielić się pewnymi wątpliwościami. Co do zasady ustawa w wielu aspektach nie wprowadza rewolucji, a jedynie porządkuje stan obecny. Jest jednak kilka wątpliwości.

Ustawa o kredycie hipotecznym - zmiany w prawie

Cytat z ustawy o kredycie hipotecznym - art. 35.

1. W przypadku odrzucenia wniosku konsumenta o restrukturyzację zadłużenia albo bezskuteczności restrukturyzacji zadłużenia kredytodawca, przed podjęciem czynności zmierzających do odzyskania należności, umożliwia konsumentowi sprzedaż kredytowanej nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy.

2. W przypadku gdy kwota uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości jest mniejsza niż wysokość zadłużenia konsumenta, kredytodawca:

1) umożliwia spłatę pozostałego zadłużenia w ratach dostosowanych do sytuacji majątkowej konsumenta;

2) wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości, przy czym w odniesieniu do pozostałej części zadłużenia może żądać ustanowienia innego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy o kredyt hipoteczny.

 

Jak działają przepisy ustawy o kredycie hipotecznym?

Zwiększenie ochrony kredytobiorcy – przykład

Dla zobrazowania problemu. Klient zaciągnął kredyt w wysokości 3 00 tys. zł, nie spłaca rat, bank umożliwia sprzedaż mieszkania.

Czy wzrośnie koszt kredytu hipotecznego?

Klient sprzedaje nieruchomość za 50 tys. zł, a bank zgadza się na wykreślenie hipoteki i rozkłada resztę kredytu na dogodne raty.

Czy kredyt hipoteczny stanie się kredytem bez zabezpieczenia?

Meritum sprawy: bank nie ma władzy nad zabezpieczeniem hipotecznym (czas, sposób, kontrola). Zabezpieczenie na hipotece jest uznawane za najmocniejsze w świecie finansów jednak w Polsce niebawem już nie będzie. Kredyt hipoteczny może stać się kredytem bez zabezpieczenia. Takowe kredyty istnieją, ale ich cena jest znacznie wyższa – ze względu na większe ryzyko.

Co z emisją listów zastawnych?

Listy zastawne a nowa ustawa o kredycie hipotecznym

To też koniec emisji Listów Zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne – to papiery wartościowe służące do bezpiecznego inwestowania pieniędzy. Bez zabezpieczenia hipotecznego banki będą musiały stosować wyższe wymogi kapitałowe. Wiele wskazuje na to, że kredyty hipoteczne będą droższe. 

Podsumowanie

Powraca zatem pytanie – czy ustawa o kredycie hipotecznym zmiecie z rynku tanie kredyty hipoteczne? Z powyższych rozważań wynika, że jest to wysoce prawdopodobne. Zwiększenie ochrony kredytobiorców może okazać się nadmierne i spowodować zwiększenie kosztów kredytu hipotecznego, ze względu na chęć pokrycia przez banki wyższego ryzyka kredytowego.

Tak to wąska grupa nieprawidłowo obsługujących kredyty hipoteczne wpłynie na wszystkich kredytobiorców.

Artykuły powiązane

Refinansowanie kredytu hipotecznego

W większości przypadków raty kredytu hipotecznego stanowią dla domowego budżetu znaczne obciążenie. Jednym ze sposobów na ich obniżenie jest refinansowanie kredytu. Na czym polega refin...

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to w uproszczeniu maksymalna kwota, na jaką klient banku może zaciągnąć kredyt, tak aby był w stanie terminowo spłacać go wraz z odsetkami przez cały okres kredytowania. Co bierze...

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym

Po trwających od  miesięcy pracach, ustawa o kredycie hipotecznym doczekała się podpisu prezydenta. Ustawa wchodzi w życie 24 lipca 2017 roku. Celem ustawodawcy jest zwiększenie poziomu ochrony k...

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.