Brak ofert w schowku do porównania.

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Właścicielem nieruchomości można stać się nie tylko poprzez jej zakup. Wystarczy korzystać z posesji na takich zasadach jak prawny posiadacz przez co najmniej 20 lub 30 lat, a możliwe jest przejęcie własności na zasadzie zasiedzenia. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z takiej możliwości i jakie warunki musi spełnić.

Poprzez zasiedzenie można przejąć grunty rolne, działki budowlane oraz nieruchomości, takie jak domy czy mieszkania oraz udziały w ich częściach. Zasiedzenie dotyczy zarówno majątków należących do osób fizycznych, spółek, spółdzielni, gmin, jak i Skarbu Państwa. Wyjątkiem są jedynie nieruchomości będące dobrami publicznymi oraz pojedyncze pokoje, wchodzące w skład mieszkania, które stanowią odrębną własność.

Komu przysługuje prawo do zasiedzenia?

O zasiedzeniu mówimy w przypadku samoistnych posiadaczy nieruchomości, czyli osób, które korzystają z nich jak właściciele. Dotyczy to np. lokatorów użytkujących mieszkanie po rodzicach, choć prawnie własność nie została przepisana czy rolników uprawiających grunty kupione na podstawie ustnej umowy sprzedaży. Warunkiem samoistnego posiadania jest ponoszenie kosztów własności np. opłacanie podatku od nieruchomości lub rolnego, a także należyte dbanie o posiadłość, a także jej ogrodzenie. Samoistny posiadacz powinien przeprowadzać regularne remonty, dbać o czystość wokół nieruchomości, kosić trawnik oraz ponosić niezbędne opłaty. Zasiedzenie nie dotyczy traktowanego jak własnego mieszkania komunalnego, które jest wynajmowane lub dzierżawione. Wtedy dochodzi bowiem do posiadania zależnego, a nie samoistnego.

 

Posiadacz w dobrej i złej wierze

Jak można przejąć nieruchomość przez zasiedzenie?

Nieruchomość przez zasiedzenie można przejąć po 20 lub 30 latach użytkowania w zależności czy robiliśmy to w dobrej lub złej wierze. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, gdy posiadacz jest przekonany do tego, że przysługuje mu prawo posiadania. Może stać się tak wtedy, gdy do zakupu dojdzie na podstawie zawartej ustnie umowy kupna lub gdy umowa zostaje spisana, ale sprzedający nie miał praw do zawarcia transakcji. Z kolei, w złej wierze posiadacz użytkuje nieruchomość wtedy, gdy wie, kto jest jej prawnym właścicielem lub może to bez przeszkód ustalić. Może być to np. lokator, który świadomie zajmuje mieszkanie osoby przebywającej za granicą. Za początek zasiedzenia uznaje się moment przejęcia nieruchomości przez posiadacza.

Jak można przejąć nieruchomość przez zasiedzenie?

Komu przysługuje prawo zasiedzenia?

By starać się o zasiedzenie, należy złożyć wniosek w sądzie rejonowym w miejscu położenia nieruchomości i ponieść opłatę za wpis o zasiedzenie. Na posiedzenie do sądu będzie musiał także zgłosić się właściciel nieruchomości lub jego prawny pełnomocnik, chyba że nie jest on możliwy do ustalenia lub odnalezienia. Jeśli sąd przyzna własność przez zasiedzenie, zostanie ona wpisana do księgi wieczystej nieruchomości, co wiąże się z uregulowaniem podatku w wysokości 7 proc. wartości rynkowej nieruchomości. Urząd skarbowy może jednak zmniejszyć sumę podatku o kwoty poniesione na remonty, udokumentowane fakturami lub rachunkami.

Podsumowanie

Zasiedzenie nieruchomości jest możliwe po 20 lub 30 latach w zależności od tego, czy posiadacz działał w dobrej lub w złej wierze. Nie oznacza to jednak, że przejmuje on na własność grunt, mieszkanie lub dom bez poniesienia żadnych kosztów. Opłacić trzeba bowiem podatek, stanowiący 7 proc. od wartości nieruchomości.

Artykuły powiązane

Na czym polega umowa darowizny mieszkania?

Darowizna to nieodpłatne przekazanie własności i może dotyczyć każdej rzeczy, w tym również nieruchomości. Warto wiedzieć, że zawarcie takiej umowy, nawet w obrębie rodziny, wiąże się z kosztam...

Czym jest kataster nieruchomości?

Kataster nieruchomości to zbiór publicznych informacji o gruntach, budynkach i ich właścicielach. Rejestr ten jest ujednolicony dla całego kraju i systematycznie aktualizowany. Jego głów...

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.