Brak ofert w schowku do porównania.

Przekształcenie współużytkowania wieczystego w prawo własności

W 2016 r. opublikowano pierwszy projekt ustawy dotyczącej przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów we współwłasność. Zapisy ustawy budziły wiele zastrzeżeń głównie wśród samorządów, które w wyniku nowego prawa, miały zostać pozbawione dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. Do projektu wprowadzono zmiany, jednak nadal nie określono, kiedy wejdzie on w życie. Na rozstrzygnięcie sprawy czekają użytkownicy ponad 1,7 mln nieruchomości.

Na czym ma polegać przekształcenie współużytkowania wieczystego w prawo własności?

Przekształcenie współużytkowania wieczystego w prawo własności

Ustawa dotyczy gruntów mieszkaniowych, czyli takich, które są zabudowane budynkiem mieszkalnym lub użytkowanym w części do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w których co najmniej jeden lokal stanowi przedmiot odrębnej własności. W rzeczywistości chodzi przede wszystkim o działki, na których znajdują się wielorodzinne budynki z mieszkaniami, domy jednorodzinne oraz lokale usługowe. Ustawa nie obejmie natomiast gruntów zajętych przez garaże i parkingi, o co postulowały samorządy.

 

Kiedy współużytkownicy wieczyści gruntów staną się ich współwłaścicielami?

Kiedy współużytkownicy wieczyści gruntów staną się ich współwłaścicielami?

Gdy ustawa wejdzie w życie, współużytkownicy wieczyści gruntów, staną się ich współwłaścicielami z mocy prawa. Odrębnym prawem własności nie będą objęte budynki ani urządzenia znajdujące się na gruntach z wyjątkiem urządzeń przesyłowych. Skutkiem zmian będzie zniesienie corocznej opłaty związanej z użytkowaniem wieczystym, ale na ich miejsce wejdą coroczne opłaty przekształceniowe, regulowane przez okres 20 lat lub przez 33 lat w przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Samorządy będą miały prawo do rewaloryzowania wysokości składek raz na trzy lata w zależności od wskaźników cen nieruchomości. Z kolei, właściciele nieruchomości będą mogli zdecydować się na jednorazową płatność w postaci opłaty łącznej. W takim wypadku będzie można liczyć na bonifikatę. Niezależnie od sposobu płatności „zniżka” ma dotyczyć także działek należących do Skarbu Państwa.

Procedury i formalności

Właściwe organy w postaci starosty lub jednostek samorządu terytorialnego będą wydawały zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu, które będzie podstawą do wpisu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Podsumowanie

Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów dotyczy przede wszystkim działek, na których znajdują się wielorodzinne budynki w wyodrębnionymi mieszkaniami, domy jednorodzinne oraz lokale usługowe. Współużytkownicy wieczyści gruntów mają w wyniku ustawy stać się współwłaścicielami odpowiednich części takich działek. Wciąż nie wiadomo, jednak kiedy proponowane zmiany wejdą w życie.

Artykuły powiązane

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.