Brak ofert w schowku do porównania.

Jak spisać testament, żeby był ważny?

By zadysponować majątkiem i uporządkować sprawy finansowe na wypadek śmierci, warto odpowiednio wcześnie przygotować testament. Gdy jest on spisany prawidłowo, wyklucza dziedziczenie ustawowe, a majątek spadkodawcy zostaje podzielony zgodnie z jego wolą. Pozwala to na uniknięcie sporów między spadkobiercami i ciągnącego się latami postępowania spadkowego w przyszłości.

Kto może sporządzić testament?

Prawo do spisania testamentu przysługuje każdemu, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych. Taką możliwość wyklucza, więc sądowe ubezwłasnowolnienie częściowe lub całościowe. Istnieją także ograniczenia dotyczące wieku. By móc sporządzić testament, należy mieć ukończone 18 lat lub w przypadku osób, które zawarły związek małżeński – 16 lat. Testament dotyczy tylko testatora, który może zmieniać zapisy i je odwołać. Nie ma możliwości, by spisać taki dokument wspólnie np. razem z małżonkiem.

Rodzaje testamentów

Jak spisać testament, żeby był ważny?

Najczęściej spisywane są testamenty własnoręczne lub notarialne. Prawo dopuszcza także testament allograficzny w postaci oświadczenia ostatniej woli złożonego w obecności 2 świadków oraz ustny, podróżny i wojskowy, jednak stosuje się je tylko w szczególnych sytuacjach, gdy istnieje zagrożenie rychłej śmierci testatora i gdy nie jest możliwe spisanie dokumentu samodzielnie.

Testament spisany własnoręcznie – kiedy jest ważny?

Testament własnoręczny uznawany jest za najprostszą formę uregulowania spraw majątkowych jeszcze przed śmiercią. Warto jednak wiedzieć, że aby ten dokument był ważny, należy spełnić wymagania ustawowe w postaci: własnoręcznego spisania całego testamentu, podpisania go i opatrzenia datą. Treść musi, więc być w całości sporządzona przez testatora pismem ręcznym. W tym wypadku wyklucza się wszelkie formy utrwalenia mechanicznego pisma np. w postaci zapisu komputerowego czy maszynowego. Dzięki temu dokument jest trudny do sfałszowania i łatwiej o potwierdzenie jego autentyczności.

 

Podpisanie testamentu – uwaga na szczegóły!

Spadkodawca powinien pamiętać o tym, by podpisać się własnoręcznie pod treścią testamentu. Najlepiej by podpis stanowił imię i nazwisko, choć dopuszcza się podpis wyłącznie przy pomocy nazwiska. Podważyć można natomiast podpis w postaci inicjałów i parafy. Ważne jest także jego umiejscowienie. Podpis na marginesie, na początku testamentu czy w jego środku jest nieważny. Wszelkie zapisy poniżej podpisu również nie są brane pod uwagę.

Data na testamencie

Data na testamencie - bardzo istotna

Istotna jest także kwestia prawidłowego umieszczenia daty na testamencie z uwzględnieniem dnia, miesiąca i roku sporządzenia. Dokument bez daty zostanie uznany ze nieważny, jeśli wątpliwości będzie budziła zdolność spadkodawcy do jego napisania lub treść uniemożliwia jednoznaczną interpretację. Brak daty stwarza również problem wtedy, gdy sporządzono kilka testamentów i nie można ustalić, który z nich jest obowiązujący. Nie ma natomiast znaczenia miejsce umieszczenia daty na testamencie. Warto wiedzieć, że możliwe jest wprowadzanie zmian w treści testamentu przed jego podpisaniem. Jeśli spadkodawca zmieni zdanie co do zapisów istniejącego testamentu, może całkowicie je zmienić, sporządzając nowy dokument.

Testament u notariusza

Ostatnią wolę można spisać także u notariusza w formie aktu notarialnego. Tego rodzaju dokument jest niepodważalny i można mieć pewność co do jego ważności w przyszłości. Oryginał testamentu przechowywany jest w kancelarii przez 10 lat, a następnie przekazywany jest do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Spisanie testamentu przez notariusza wiąże się czasem z kilkoma wizytami w kancelarii, a za sporządzenie dokumentu, każdorazową zmianę zapisów oraz odpisy pobierane są opłaty.

Podsumowanie

By uporządkować sprawy majątkowe jeszcze przed śmiercią, spadkodawca powinien zadbać o spisanie testamentu własnoręcznie lub u notariusza. W przypadku samodzielnie sporządzonego dokumentu należy przestrzegać kilku zasad m.in. napisania go odręcznie, podpisania i opatrzenia datą. Dzięki temu dokument będzie ważny i niepodważalny w przyszłości.

Artykuły powiązane

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Właścicielem nieruchomości można stać się nie tylko poprzez jej zakup. Wystarczy korzystać z posesji na takich zasadach jak prawny posiadacz przez co najmniej 20 lub 30 lat, a możliwe jest przejęcie w...

Kto może dochodzić zachowku?

Po śmierci zmarłego jego rodzina może dochodzić części spadku, nawet jeśli nie została ujęta w testamencie. Dotyczy to małżonków, dzieci, wnuków i rodziców, którzy powinni...

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.