Brak ofert w schowku do porównania.

Podział nieruchomości do korzystania – forma umowy i zasady

Umowa o podziale nieruchomości do korzystania tzw. quoad usum, to jedna z najbardziej powszechnych form uregulowania użytkowania wspólnej nieruchomości przez jej współwłaścicieli. Na mocy takiej umowy wydzielone do wyłącznego użytku zostają części budynku mieszkalnego. Może to dotyczyć m.in. mieszkań w kamienicy z niewyodrębnionymi lokalami lub piwnic, które stanowią wspólną część dla wszystkich współwłaścicieli i nie przynależą do poszczególnych nieruchomości.

Umowa o podziale nieruchomości do korzystania – kiedy warto ją podpisać?

W praktyce umowa quoad usum ułatwia życie np. w sytuacji, gdy kilku współwłaścicieli kamienicy mieszka w lokalach, które nie zostały wyodrębnione lub gdy budynek mieszkalny wchodzi w skład masy spadkowej przed podziałem na odrębne części. Zawarcie takiego porozumienia między współwłaścicielami powoduje, że każdy z nich będzie korzystał i pobierał pożytki z przyporządkowanego lokalu bez ingerencji i ograniczeń ze strony pozostałych współwłaścicieli.

 

Przykłady zastosowania umowy quoad usum

Za przykład można wziąć mieszkanie na parterze kamienicy. Na podstawie umowy quoad usum może mieszkać w nim jeden ze współwłaścicieli, który ma obowiązek ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem przyznanej mu części budynku. Innym przykładem zastosowania umowy quoad usum może być sytuacja, gdy nabywamy mieszkanie z rynku pierwotnego, do którego przynależy ogródek. Często korzystanie z niego odbywa się w oparciu o zapisy zawarte w omawianym porozumieniu.

Nie tylko akt notarialny

Zgodnie z prawem umowa quoad usum nie musi mieć określonej formy. Może być zawarta ustnie lub pisemnie. Choć nie ma obowiązku zawierania jej przed notariuszem, to spisanie aktu notarialnego lub chociaż podpisanie umowy w kancelarii notarialnej, daje możliwość ujawnienie podziału w dziale III księgi wieczystej. Warto pamiętać, że umowa o podziale nieruchomości do korzystania nie likwiduje współwłasności, a jedynie reguluje sposób korzystania z niej. Jeśli jeden ze współwłaścicieli sprzeda swój udział w nieruchomości, to nowy nabywca przejmie jego miejsce w podzielonym budynku i będzie musiał podporządkować się postanowieniom z umowy quoad usum. Co więcej, dokument jest także wiążący w sprawach urzędowych i sądowych. Można zatem zameldować się w mieszkaniu, z którego korzysta współwłaściciel lub rozliczyć dochód z tego lokalu przed urzędem skarbowym.

Podsumowanie

Umowa quoad usum reguluje sposób korzystania i podziału lokali w budynku mieszkalnym, który należy do kilku współwłaścicieli. W praktyce oznacza to, że poszczególni współwłaściciele mogą na wyłączność mieszkać lub pobierać korzyści z wyznaczonej części np. kamienicy lub budynku mieszkalnego. Choć prawo dopuszcza zawarcie takiej umowy w formie ustnej, to zaleca się sporządzenie aktu notarialnego, dzięki któremu regulacje zostaną ujęte w dziale III księgi wieczystej nieruchomości.

Artykuły powiązane

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.