Brak ofert w schowku do porównania.

Nowelizacja przepisów dotyczących ewidencji ludności 

W życie weszły nowe przepisy regulujące ewidencję ludności. Część zmian wprowadza usprawnienia, dzięki którym nie trzeba będzie już stać w kolejkach. Jedną z nich jest możliwość zgłoszenia on-line nowo narodzonego dziecka do urzędu stanu cywilnego. Inne zapisy nowelizacji budzą jednak wątpliwości. Dotyczy to przede wszystkim udostępniania danych z rejestrów stanu cywilnego służbom.

Mniej kolejek

Nowelizacja przepisów dotyczących ewidencji ludności

Przyjęta przez Radę Ministrów nowela ustawy o ewidencji ludności wprowadza kilka istotnych zmian. Jedną z nich jest możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka drogą elektroniczną. Od 1 czerwca 2018 r. rodzice nie będą musieli osobiście zgłaszać dziecka w urzędzie stanu cywilnego. Wystarczy, że zarejestrują nowego członka rodziny i wypełnią oświadczenie o wyborze imienia lub imion on-line, a urząd przygotuje odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, powiadomienie o nadaniu nr PESEL oraz oświadczenie o zameldowaniu w postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych.

Będzie można szybciej załatwić sprawy urzędowe

Zgodnie z nowymi przepisami w akcie urodzenia dziecka znajdą się także numery PESEL rodziców. Ma to pomóc w określeniu relacji między członkami rodziny i ułatwić realizację usług elektronicznych, które wykorzystują takie dane. W praktyce szybciej będzie można np. składać wnioski w urzędach. Uproszczony został także proces wydawania zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy. Nowe przepisy zezwolą bowiem na formę dokumentu elektronicznego. Ponadto instytucje, które mają dostęp do danych PESEL, będą mogły informować urzędy odpowiedzialne za rejestrację danych o niezgodności informacji ze stanem faktycznym, co ma przyśpieszyć procedury.

Dane zostaną udostępnione służbom

Nowelizacja ustawy dotyczy także kwestii udostępniania danych z rejestru stanu cywilnego, co budzi największe wątpliwości. Dostęp do danych, przekazywanych przez urządzenia teletransmisji zyska m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. W celu otrzymania dostępu do danych instytucje będą musiały złożyć jednorazowy wniosek, a następnie uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw informatyzacji. Więcej podmiotów będzie miało także wgląd np. w odpisy aktu stanu cywilnego. Dotyczy to m.in. Służby Ochrony Państwa, Policji czy Straży Granicznej. Zgodnie z nowelą później zostanie także wdrożony system teleinformatyczny, obsługujący postępowanie przed sądami administracyjnymi, dzięki któremu będzie można wnosić skargi on-line.

Obowiązkowy meldunek

Jeszcze w 2017 r. Rada Ministrów przyjęła zmiany w ustawie o ewidencji ludności, które dotyczą przywrócenia obowiązku meldunku. Od 1 stycznia 2018 r. można zameldować się nie tylko w urzędzie, ale także elektronicznie przy pomocy specjalnej e-usługi i profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Podsumowanie

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy dotyczącej ewidencji ludności. Zgodnie z nowymi przepisami rodzice nowo narodzonych dzieci będą mogli zgłaszać je drogą elektroniczną, a nie wyłącznie osobiście w urzędzie stanu cywilnego. Ustawa wprowadza także usprawnienia, które mają przyśpieszyć załatwianie spraw w urzędach. Z kolei, wątpliwości budzi kwestia udostępniania danych z rejestru stanu cywilnego służbom m.in. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przywrócono także obowiązek meldunkowy. Obecnie zameldować można się już nie tylko w urzędzie, ale także on-line.

Artykuły powiązane

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.