Brak ofert w schowku do porównania.

Podatek od przychodów z najmu

Będąc właścicielem mieszkania na wynajem jesteśmy zobowiązani odprowadzać podatek od przychodów z najmu. Warto przypomnieć, że do 20 stycznia powinniśmy zadeklarować w Urzędzie Skarbowym w jaki sposób będziemy w danym roku rozliczać podatek od przychodów z najmu.

Podatek od przychodów z najmu

Możliwe formy rozliczenia podatku są uzależnione od tego, czy wynajmujemy mieszkanie jako osoba fizyczna, czy jako firma. Najczęściej wynajmującym jest osoba fizyczna, dlatego skupimy się na tym przypadku, nie zagłębiając się w zasady opodatkowania przychodu z najmu w ramach działalności gospodarczej.

Sposoby rozliczania przychodów z najmu

Istnieją dwa możliwe sposoby rozliczenia przychodów z najmu indywidualnego: ryczałt oraz opodatkowanie według skali podatkowej. W przypadku ryczałtu odprowadzamy podatek w stawce 8,5% od przychodu ewidencjonowanego, czyli kwoty wpłaconej przez najemcę. Największą zaletą tej formy opodatkowania jest jej prostota. Ta forma rozliczenia nie daje możliwości obniżenia kwoty przychodu o koszty ich uzyskania, dlatego w umowie najmu warto umieścić zapis, że obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat w postaci rozliczenia za media, czynszu do spółdzielni itp. leży po stronie najemcy. Gdy wybierzemy opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (18% i 32%), podatek będzie liczony od dochodu. Dochód oblicza się zaś obniżając przychód o koszty uzyskania przychodu, w których skład wchodzą opłaty za media, odpisy amortyzacyjne, odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup danej nieruchomości, ubezpieczenie, zakup wyposażenia do mieszkania czy drobne naprawy leżące po stronie właściciela. Wszystkie koszty poniesione przez wynajmującego powinny być udokumentowane. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych istnieje również możliwość uwzględnienia kwoty wolnej (pod warunkiem, że nie jest już uwzględniona w przychodach z pracy).

 

Porównanie wariantów

Który wariant jest zatem korzystniejszy? Mogłoby się wydawać, że ryczałt, gdzie mamy stałą, niską stawkę opodatkowania i nie musimy troszczyć się o zbieranie i przechowywanie faktur, dowodów wpłaty zaliczek itp. Z drugiej strony, może się okazać, że przy wysokich kosztach uzyskania przychodu (amortyzacja, odsetki od kredytu) znacząco obniżających dochód bardziej korzystne okaże się opodatkowanie na zasadach ogólnych. Nie ma więc prostej, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, którą formę opodatkowania wybrać. W każdym przypadku wymaga to indywidualnej kalkulacji.

Termin złożenia deklaracji

Jak już zostało wspomniane, wybór formy opodatkowania na dany rok należy zadeklarować w Urzędzie Skarbowym do 20 stycznia. Jeżeli się spóźnimy, pozostaje nam opodatkowanie na zasadach ogólnych, a kolejna możliwość zmiany formy opodatkowania pojawi się w kolejnym roku. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w poprzednim roku rozliczaliśmy się ryczałtem. Wtedy złożenie deklaracji nie jest wymagane. Złożenia deklaracji do 20 stycznia wymaga również chęć rozliczenia dochodów w całości przez jednego z małżonków (jeżeli wynajmowane mieszkanie jest we współwłasności małżeńskiej) oraz chęć rozliczania ryczałtu w cyklu kwartalnym (w przypadku opodatkowani a na zasadach ogólnych nie ma takiej możliwości).

Korzystając z okazji, że do terminu złożenia deklaracji zostało jeszcze kilka dni, warto przeanalizować swoje przychody i koszty z najmu i zoptymalizować wysokość płaconego podatku składając odpowiednie deklaracje. Faktem jest, że są osoby czerpiące dochody z najmu „na czarno”, nie płacąc nawet 8,5-procentowego podatku w formie ryczałtu. Biorąc jednak pod uwagę szerokie uprawnienia organów kontroli skarbowej, możliwość złożenia donosu przez sąsiadów lub przez najemcę, unikanie opodatkowania przychodów z najmu jest mocno ryzykowne, a przyłapanie na niepłaceniu podatku od najmu wiąże się z zapłaceniem zaległego podatku wraz z odsetkami oraz wysokich kar.

 Sprawdź jakie zmiany w opodatkowaniu przychodów z najmu czekają Cię w roku 2018

Artykuły powiązane

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.