Brak ofert w schowku do porównania.

Dlaczego warto inwestować w nieruchomości?

Inwestowanie najczęściej jest rozumiane jako lokowanie środków w różne aktywa z myślą o pomnażaniu posiadanego kapitału, co zawsze obarczone jest pewnym poziomem ryzyka. Obok tradycyjnych form inwestowania na rynku kapitałowym w akcje i obligacje wyróżnia się wiele tzw. inwestycji alternatywnych, do których zalicza się między innymi złoto, monety, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie czy nieruchomości. Te ostatnie od lat są postrzegane jako atrakcyjny produkt inwestycyjny. Co o tym decyduje? Dlaczego warto inwestować w nieruchomości i z jakim ryzykiem się to wiąże?

Dlaczego warto inwestować w nieruchomości

Czy warto inwestować w nieruchomości?

Powszechnie wiadomo, że w perspektywie długookresowej wartość nieruchomości rośnie. Siłą rzeczy, kapitał zainwestowany w nieruchomość zwiększy swoją wartość wraz ze wzrostem jej wartości. Jednak warto pamiętać, że nie każdą posiadaną nieruchomość można uznać za inwestycję. Nieruchomości nabywane w celach inwestycyjnych nie tylko mają zyskać na wartości w czasie, ale także stanowić dla właściciela źródło bieżącego dochodu (np. z czynszu). Z pewnością inwestycją nie jest więc zakup mieszkania, w którym sami będziemy mieszkać, gdyż w takim przypadku nie możemy liczyć na stały dochód z nieruchomości.

Poza przynoszeniem dochodów z czynszu, nieruchomości lepiej niż inne rodzaje aktywów chronią kapitał przed inflacją, mogą stanowić dobre zabezpieczenie kredytu i pomagają w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Dużą zaletą nieruchomości jest również ich trwałość. Ziemię, ale też budynki i budowle, które mogą przetrwać kilkadziesiąt czy kilkaset lat z pewnością można zakwalifikować jako jedne z najtrwalszych dóbr, co ma duże znaczenie biorąc pod uwagę długi okres w jakim nieruchomości zyskują na wartości. Z kolei fizyczny i użytkowy charakter nieruchomości sprawiają, że inwestycja staje się bardziej „namacalna” i przez to bardziej intuicyjna niż na przykład złożone instrumenty finansowe i zapisy na koncie maklerskim.

 

Czy inwestowanie w nieruchomości jest pozbawione ryzyka?

Niemniej jednak, nieruchomości z punktu widzenia inwestowania nie są pozbawione ryzyka. Przede wszystkim nabywanie ich wymaga znacznej ilości kapitału i nie ma możliwości nabycia własności jedynie części mieszkania, działki czy biurowca. Utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie lub zwiększanie jej wartości poprzez realizowanie inwestycji również wymaga nakładów. Jednocześnie ze względu na znaczną cenę i wysokie koszty transakcyjne nieruchomości są aktywami o niskiej płynności, co oznacza że sprzedanie ich w krótkim czasie po cenie rynkowej może być niewykonalne.

Ryzyko w inwestowaniu w nieruchomości

W porównaniu do innych aktywów nieruchomości charakteryzują się średnim poziomem ryzyka, zajmując pozycję pośrednią między obligacjami (uważanymi za najbezpieczniejsze inwestycje) i akcjami (postrzeganymi jako najbardziej ryzykowne). Rynek nieruchomości nie jest również jednolity, jeżeli chodzi o poziom ryzyka w różnych jego segmentach. Jest on tym wyższy, im silniejszy jest związek danego segmentu z fazą cyklu koniunkturalnego. Dlatego nieruchomości mieszkaniowe ocenia się jako obarczone mniejszym ryzykiem, zaś segment komercyjny kojarzony jest z wyższym jego poziomem. Z kolei wśród nieruchomości komercyjnych za relatywnie najmniej ryzykowne uważane są budynki biurowe, za nieco bardziej ryzykowne uważa się obiekty handlowe, zaś jako obarczone relatywnie największym ryzykiem postrzegane są nieruchomości przemysłowe.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę różnorodność nieruchomości dostępnych na rynku, każdy kto dysponuje odpowiednim poziomem kapitału może znaleźć odpowiednią nieruchomość inwestycyjną dla siebie. Brak bezpośredniego powiązania z rynkiem kapitałowym sprzyja dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Umiarkowany poziom ryzyka, możliwość uzyskiwania stałego dochodu i niemal pewny wzrost wartości w długim okresie również przemawiają na korzyść. W rezultacie, mimo znacznej kapitałochłonności i małej płynności, nieruchomości wydają się atrakcyjną alternatywą, którą warto wziąć pod uwagę planując swoje inwestycje.

Artykuły powiązane

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.