Brak ofert w schowku do porównania.

Podatek od nieruchomości - co powinien wiedzieć właściciel mieszkania

Do obowiązków właściciela mieszkania należy płacenie podatku od nieruchomości. W niniejszym artykule przedstawiamy w skrócie, co powinien wiedzieć każdy, kto posiada własne mieszkanie lub planuje je nabyć.

podatek-od-nieruchomości-komputer-z-kalkulatorem

Postępowanie krok po kroku

W pierwszej kolejności, gdy kupujemy mieszkanie, mamy obowiązek w ciągu 14 dni złożyć w gminie, na terenie której znajduje się nieruchomość druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Można to zrobić osobiście, wysłać dokument pocztą lub dokonać zgłoszenia przez Internet. Informację składa się jednorazowo, tylko przy okazji nabycia nieruchomości. Po złożeniu informacji otrzymamy od gminy decyzję o wysokości podatku i będziemy ją otrzymywać w każdym kolejnym roku. Warto zweryfikować obliczenia gminy z uwzględnieniem ustalonych przez nią stawek.

Podatek od nieruchomości płatny jest w 4 ratach, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku. Płatności dokonuje się dopiero po otrzymaniu decyzji o wysokości podatku. W razie otrzymania decyzji o wysokości podatku po terminie płatności raty, właściciel ma 14 dni na uregulowanie należności. Zapłacić można w kasie gminy, przelewem na konto gminy lub u inkasenta.

 

Ile trzeba zapłacić?

Podatek od nieruchomości - ile trzeba zapłacić?

Wysokość podatku od nieruchomości zależy od jej powierzchni oraz od stawki podatku, jaka obowiązuje w danej gminie. W przypadku mieszkania, kwota do zapłaty będzie sumą kilku składowych. Uwzględniony zostanie podatek od powierzchni lokalu, od udziału w powierzchni gruntu i częściach wspólnych budynku, od powierzchni miejsca postojowego w garażu podziemnym, jeżeli funkcjonuje on jako odrębny lokal oraz od udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku w związku z udziałem w hali garażowej.

Stawki ustalone przez gminę nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne przewidziane w ustawie. Obecnie stawka za metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wynosi 0,75 zł, w przypadku gruntów przeznaczonych na cele mieszkalne 0,47 zł za metr kwadratowy. Warto zaznaczyć, że w przypadku gdy miejsca postojowe nie stanowią przynależności mieszkania (wtedy są opodatkowane identyczną stawką jak mieszkanie), stawka za miejsce postojowe może być znacznie wyższa niż za mieszkanie – gdy garaż jest wyodrębnionym lokalem, podlega opodatkowaniu według stawki dla pozostałych budynków lub ich części – maksymalnie 7,62 zł za metr kwadratowy.

Jeśli wyliczony przez gminę roczny podatek będzie niższy od 6,20 zł, właściciel nie otrzyma decyzji i zostanie zwolniony z opodatkowania. Z kolei w przypadku gdy podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, całą kwotę należy zapłacić w terminie płatności pierwszej raty.

Podsumowanie

Podatek od nieruchomości to obowiązkowa opłata dla każdego właściciela nieruchomości. Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? ile wynosi podatek od nieruchomości? Stawki podatku od nieruchomości ustalane są przez gminę i nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki przewidziane w ustawie.

Artykuły powiązane

Podatek od przychodów z najmu

Będąc właścicielem mieszkania na wynajem jesteśmy zobowiązani odprowadzać podatek od przychodów z najmu. Warto przypomnieć, że do 20 stycznia powinniśmy zadeklarować w Urzędzie Skarbowym w jaki...

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.