Brak ofert w schowku do porównania.

Prawo

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

11 września 2017 roku weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN). Regulacje tej ustawy będą obowiązywały przy realizacji programu Mieszkanie Plus. Zgodnie z ustawą, mieszkania w prog...

Umowa najmu instytucjonalnego

Do niedawna wielu właścicieli nieruchomości miało wątpliwości co do bezpieczeństwa zawierania transakcji najmu. Prawo chroniło bowiem lokatorów do tego stopnia, że trudno było wyegzekwować wypo...

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Właścicielem nieruchomości można stać się nie tylko poprzez jej zakup. Wystarczy korzystać z posesji na takich zasadach jak prawny posiadacz przez co najmniej 20 lub 30 lat, a możliwe jest przejęcie w...

Czym jest kataster nieruchomości?

Kataster nieruchomości to zbiór publicznych informacji o gruntach, budynkach i ich właścicielach. Rejestr ten jest ujednolicony dla całego kraju i systematycznie aktualizowany. Jego głów...