Brak ofert w schowku do porównania.

Słownik

Odbiór lokalu mieszkalnego od dewelopera - to fizyczne przekazanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nabywcy, które następuje przed przeniesieniem na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 ustawy deweloperskiej, a po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Odbiór lokalu mieszkalnego od dewelopera dokonywany jest w obecności nabywcy. Z odbioru, sporządza się protokół, do którego nabywca może zgłosić wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach. Deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jeżeli jednak deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie zdoła usunąć wady w przeciągu 30 dni, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia (ust dew. art. 27)

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.