Brak ofert w schowku do porównania.

Słownik

Inwestycje netto to akumulacja kapitału skierowana na przyrost netto realnego kapitału w postaci przyrostu maszyn, urządzeń, budynków czy zapasów. Inwestycje brutto obejmują oprócz przyrostu realnego, nakłady ponoszone na odtworzenie składników majątkowych.

W potocznym znaczeniu inwestycje utożsamiane są z lokatami kapitałowymi, które prowadzą do zmiany wielkości zasobów rzeczowych i finansowych, np. zakup akcji, obligacji, dewiz, udziałów w funduszach powierniczych. W skali makroekonomicznej działalność ta oznacza jedynie transfer form własności, który nie powoduje przyrostu nowego kapitału realnego, może stanowić jedynie źródło tworzenia takiego kapitału w przyszłości.

Inwestycje w rozumieniu ustawy o rachunkowości to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń na życie i podmiotów działających w podobnym sektorze przez inwestycje rozumie się lokaty, w tym lokaty w nieruchomości. Termin inwestycje w ustawie o rachunkowości nie zawiera ograniczenia podmiotowego. Stwarza to możliwość zaliczenia do tej kategorii aktywów każdego zasobu majątkowego, który spełnia określone dla wszystkich inwestycji warunki (np. dzieła sztuki, metale szlachetne itp.)

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.