Brak ofert w schowku do porównania.

Słownik

Lokalizacja – (Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego PFSRM, Warszawa 2004), ekon. wybór obszaru (miejsca) dla określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W procesie podejmowania decyzji lokalizacyjnych potencjalni inwestorzy muszą uwzględniać wiele różnorodnych czynników we wzajemnych powiązaniach i zależnościach, co sprawia, że proces wyboru staje się coraz bardziej skomplikowany i trudny. Wybór lokalizacji należy niewątpliwie do najistotniejszych z punktu widzenia opłacalności inwestycji. Trafność odpowiedzi na pytanie: gdzie inwestować, determinuje możliwości istnienia, przetrwania i rozwoju firmy w przyszłości. W warunkach gospodarki rynkowej i jej globalizacji inwestorzy przy dokonywaniu wyboru miejsca lokalizacji rozpatrują wiele potencjalnych obszarów jako miejsce do lokalizacji działalności.

Do czynników najczęściej uwzględnianych przy wyborze lokalizacji przez potencjalnych inwestorów należą:

 • bliskość i chłonność rynków zbytu;

 • infrastruktura, jej stan, dostępność, jakość świadczonych usług;

 • koszt świadczonych usług infrastrukturalnych;

 • korzystne położenie geograficzne;

 • bliskość drogowych połączeń komunikacyjnych;

 • zasoby fachowej siły roboczej;

 • bliskość ośrodków szkoleniowych, instytucji naukowo-badawczych;

 • dostępność uzbrojonych terenów;

 • dobra współpraca z władzami lokalnymi;

 • istnienie warunków do efektywnej współpracy;

 • uproszczenia trybu podejmowania decyzji związanych z uzyskaniem stosownych zezwoleń podatkowych;

 • dostępność informacji i możliwość załatwienia spraw w jednym miejscu;

 • występowanie podmiotów, które już odniosły sukces na danym terenie.

Rola i znaczenie poszczególnych czynników decydujących o wyborze lokalizacji określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego zmienia się w czasie. Inwestorzy w coraz większym stopniu w swych decyzjach lokalizacyjnych - obok tradycyjnych czynników - uwzględniają takie, jak np.: stabilność sytuacji gospodarczej i politycznej, stan i poziom nowoczesności urządzeń infrastrukturalnych, kulturę i tradycję danego obszaru. Lokalizacja obejmuje nie tylko czynniki fizyczne, ale także ekonomiczne i polityczne.

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.