Brak ofert w schowku do porównania.

Słownik

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi – (Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego PFSRM, Warszawa 2004), bud. wyróżnia się pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi i przeznaczone na czasowy pobyt ludzi. Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi są to pomieszczenia, w których te same osoby przebywają w ciągu doby dłużej niż 4 godziny. Jeśli przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie, to pomieszczenie spełnia kryterium dla pomieszczeń przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.

Nie uważa się za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczeń, w których:

 • łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku (np. pomieszczenie maszynowni dźwigu, pomieszczenie na puszki na śmieci, na opał);

 • mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę, bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy (np. chłodnia);

 • jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt (np. palmiarnie, stajnie, obory itp.), niezależnie od długości czasu przebywania w nich osób stanowiących ich obsługę.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu . Ministra Infrastruktury z 12 IV 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690).

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.