Co zmienią nowe przepisy, gdy wejdzie w życie nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

0
703

Na razie aktualna jest jeszcze stara ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak cały czas w przygotowaniu jest już nowa ustawa. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mają się między sobą różnić. Prace nad nową ustawą wciąż trwają i ustawa cały czas jest na etapie jej przygotowania. Trudno więc jest stwierdzić, czy będzie to dobra ustawa i czy znacznie zmieni zasady starej ustawy.

Jaka ma być nowa ustawa?

Nowa ustawa ma całkowicie zmienić porządek według jakiego jest ustalany w tej chwili plan zagospodarowania przestrzennego. Według nowych planów ustawowych, gminne akty prawne, które mają objąć całkowicie planowanie zagospodarowania przestrzennego, mają być:
– planem ogólnym danego terenu, który będzie przez gminę uchwalany obowiązkowo,
– planem zabudowy, który będzie uchwalany fakultatywnie,
– standardami urbanistycznymi, które gmina będzie musiała uchwalić i stosować je na terenach nie objętych planami zabudowy.
Ponadto ustawodawca ma w planie również wprowadzić krajowe standardy zabudowy. Owe standardy, według nowej ustawy, mają mieć miejsce wszędzie tam gdzie nie ma ustalonych żadnych planów.

Zmiany procedur

Zmiany będą też obowiązywały w temacie procedur, które są obowiązkowe gdy inwestor stara się o pozwolenie na budowę na danym terenie.
Odtąd:
– pozwolenie realizacji przedsięwzięcia będzie wydawane przez wojewodę lub starostę i będzie od razu upoważnieniem do wydania dziennika budowy i do rozpoczęcia wszelkich prac budowlanych.
– cały projekt inwestycyjny będzie musiał być przedstawiony przez inwestora jako koncepcja urbanistyczna, architektoniczna i realizacyjna.
– w decyzji lokalizacyjnej będą ustalane zasady warunków zabudowy i głównie będzie ona skierowana tylko dla budynków kubaturowych.

Co przyniesie nowa ustawa?

Zmiany, zmiany i na pewno zmiany. Jednak już teraz można zauważyć, że wciąż w prawie budowlanym pojawia się niedostosowanie przepisów do inwestycji innych niż budynki. Zaczyna być aktualne zjawisko, iż na terenach bez uchwalonego planu zagospodarowania budowa całej infrastruktury będzie w zasadzie niemożliwa.

Według aktualnej ustawy wszystko jest prostsze

Ustawa wciąż obowiązująca też piętrzy wiele trudności przed inwestorami, jednak jej zasady są o wiele prostsze i łatwiejsze w rozumieniu ich i w wykonaniu. Ponadto projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będzie prawem znacznie oderwanym od rzeczywistości. Sprawi to, że prawo budowlane, plany zagospodarowania, budowanie nowych inwestycji będzie znacznie trudniejsze niż dotychczas.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here