Strona główna
Nieruchomości
Tutaj jesteś

Co to są inwestycje brutto?

28 września 2019

Inwestycje brutto obejmują nie tylko i wyłącznie produkcję nowych dóbr kapitałowych, ale również ulepszenie istniejących już wspomnianych dóbr kapitałowych. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim budowę budynków, mostów, dróg czy zakup środków transportu, licencji. Warto wiedzieć, że inwestycje w znacznej większości przypadków są realizowane w drodze zakupu usług i towarów przez przedsiębiorstwa. Oczywiście zdecydowanie rzadziej będą realizowane przez instytucje państwowe czy gospodarstwa domowe.

Inwestycje brutto a inwestycje netto

Z terminem inwestycji brutto związane są inwestycje netto, które są inwestycjami brutto pomniejszonymi o wartość amortyzacji istniejącego już zasobu kapitału. Z kolei amortyzacja to ekonomiczne odzwierciedlenie procesu związanego ze zużywaniem się istniejącego zasobu kapitału trwałego. W najprostszym ujęciu amortyzacja odzwierciedla wartość zużycia się danego zasobu kapitału w określonym czasie.

brutto a netto

Zużywanie się zasobu kapitału fizycznego oznacza, iż część dóbr, które są wytwarzane w danej gospodarce trzeba przeznaczyć na odtworzenie kapitału, który został zużyty. W rezultacie część inwestycji brutto musi zostać przeznaczona, by odtworzyć zużyty kapitał w rozmiarach, które będą odpowiadały amortyzacji. Z kolei pozostała część inwestycji, czyli inwestycji netto, może być bez problemu przeznaczona na powiększenie istniejącego już zasobu kapitału.

Inwestycje a miary produkcji

Trzeba zdawać sobie sprawę, że zarówno Produkt Krajowy Brutto, jak i Produkt Narodowy Brutto zaliczane są do miar produkcji uwzględniających omawiane inwestycje brutto. Ze względu na trudności związane z oszacowaniem amortyzacji w makroekonomicznej skali, w analizach ekonomicznych znacznie częściej wykorzystywane są PKB i PNB, mimo iż, PNN (Produkt Narodowy Netto) zdecydowanie lepiej odzwierciedla dochód, który powstaje w danej gospodarce.

inwestowanie

Inwestycje brutto w Systemie Rachunków Narodowych

Należy wiedzieć, że w statystycznym ujęciu zdecydowanie bardziej powszechnym, a także precyzyjnym pojęciem zamiast inwestycji brutto będą nakłady inwestycyjne brutto. Warto podkreślić, że jest to jedna z kategorii Systemu Rachunków Narodowych.

Trzeba także zdawać sobie sprawę, że nakłady inwestycyjne brutto we wspomnianym wcześniej Systemie Rachunków Narodowych stanowią całość poniesionych na inwestycje nakładów. Z kolei nakłady są istotnym składowym elementem równania podziału PKB.

Redakcja rynek-deweloperski.pl

Witaj w naszej redakcji, gdzie świat prawa, nieruchomości, budownictwa i praktycznych porad spotyka się, by dostarczyć Ci niezbędnej wiedzy i wsparcia w kluczowych kwestiach życiowych! Jesteśmy miejscem, gdzie zrozumienie prawa, aspekty związane z nieruchomościami oraz praktyczne porady budowlane są na wyciągnięcie ręki, pomagając Ci podejmować świadome i korzystne decyzje.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

zakup mieszkania
Czy warto inwestować w nieruchomości
mieszkanie w warszawie

Jesteś zainteresowany reklamą?

mieszkanie w warszawie