rynek-deweloperski.pl

strona o nieruchomościach, prawie i budownictwie

Budownictwo Nieruchomości

Pomieszczenie mieszkalne w rozumieniu warunków technicznych

Na początek warto przytoczyć definicję pomieszczenia, otóż jest to przestrzeń w zakresie budynku, która wydzielona jest przegrodami budowlanymi. Ze względu na funkcje pomieszczeń, dzielimy je na: mieszkalne, pomocnicze, techniczne, sanitarne, gospodarcze, komunikacyjne oraz garaże. Warunki techniczne pomieszczeń określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na podstawie prawa budowlanego.

Pomieszczenie mieszkalne

Według w/w rozporządzenia pomieszczenie mieszkalne to pokoje w mieszkaniu, sypialnie oraz pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku wielorodzinnym. W potocznym rozumieniu całość tych pomieszczeń określa się, jako mieszkanie. Posiada ono odrębne wejście, pomieszczenia, które służą mieszkańcom do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. Mieszkanie ma umożliwiać stały pobyt ludzi, co oznacza co do zasady, że przebywają w nim te same osoby w ciągu dobry dłużej niż 4 godziny.

Warunki techniczne pomieszczenia mieszkalnego

Szczegółowe warunki techniczne mieszkania określone zostały w w/w rozporządzeniu. To tam można znaleźć informację na temat wymiarów, wysokości i kubatury pomieszczeń. Ustawodawca określa także, jakie oświetlenie i nasłonecznienie powinno znajdować się w mieszkaniu. Zwraca uwagę na zapewnienie bezpiecznych warunków do mieszkania, uwzględniając ochronę przeciwpożarową. Nie zapomina także o uwzględnieniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej, czy gazowej. Budynek powinien mieć zapewnioną odpowiednią wentylację lub klimatyzację.

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym

Wiele rodzin w Polsce mieszka w mieszkaniach w bloku, czyli tzw. budynku wielorodzinnym. Takie mieszkanie powinno składać się z pomieszczeń mieszkalnych, kuchni lub aneksu kuchennego, przystosowanej łazienki oraz przestrzeni do komunikacji wewnętrznej. Za wyjątkiem mieszkania jednopokojowego – kuchnia lub aneks kuchenny powinna mieć dostęp do oświetlenia dziennego. Ważna jest wentylacja lub możliwość zrobienia przewiewu na przestrzał lub narożnikowo. Minimalne wielkość takiego mieszkania to 25 m2. Wymiary oraz kubatura ma uwzględnić manewry wózkiem inwalidzkim przy zmianie kierunku ruchu, a także ewentualne przeniesienie chorego na noszach. Przepisy określają także minimalną szerokość korytarzy, które stanowią komunikację wewnętrzną w mieszkaniu.

Ustalenie warunków technicznych pomieszczenia mieszkalnego ma za zadanie chronić jego mieszkańca. To ważne wytyczne dla deweloperów.