rynek-deweloperski.pl

strona o nieruchomościach, prawie i budownictwie

Budownictwo

Zaplanowane pomieszczenia techniczne w projekcie domu jednorodzinnego

Jeszcze kilkanaście lat temu, niemal każdy budował dom duży, wielopokoleniowy. Taki dom posiadał piwnicę, kotłownię, spiżarnię, pralnię, a nawet suszarnię. Obecnie promuje się budowę domu o mniejszej powierzchni, nie są to domy budowane z myślą o kilku pokoleniach. Dzieci nie chcą mieszkać z rodzicami lub też znajdują lepiej płatną pracę w innym miejscu. Koszty budowy są wysokie, a kredyt kosztowny. Jednak coraz częściej zwraca się uwagę na zalety posiadania pomieszczeń, warto je zaplanować w domu jednorodzinnym.

Pomieszczenia techniczne w domu jednorodzinnym

Ustawodawca dokładnie określił, czym są pomieszczenia techniczne. Otóż zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pomieszczenia techniczne służą przechowywaniu urządzeń do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku. Na całe wyposażenie techniczne budynku składa się wiele instalacji, do których potrzebny jest montaż odpowiednich urządzeń. To instalacje wodociągowe, grzewcze (kotły na paliwo stałe), gazowe (paliwo gazowe), elektryczne, telekomunikacyjne, a także kanalizacja ściekowa czy przewody kominowe. Skład opału powinien znajdować się w pomieszczeniu technicznym, przy kotle.

Warunki techniczne pomieszczenia technicznego

W/w rozporządzenie w rozdziale 8 określa, jakie minimalne warunki są przewidziane dla pomieszczenia technicznego. Należy wprowadzić rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe, tak by urządzenia emitujące hałasy i drgania były jak najmniej uciążliwe dla sąsiednich pomieszczeń mieszkalnych. Co do zasady pomieszczenia techniczne powinny być nie mniejsze, niż 2 m oraz 1,9 m powinna wynosić wysokość drzwi i przejść pod instalacjami. To wszystko ma zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w pomieszczeniu. Urządzenia muszą mieć zapewniony stały nadzór. Wszelkie instalacje i urządzenia powinny być użytkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Zachować należy przy tym wymagania, zgodnie z polskimi normami – szczególnie normami Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Natomiast podłogi powinny być wykonane tak, aby można na nich było utrzymać czystość.

Pomieszczenia techniczne a gospodarcze

Potocznie często używa się zamiennie nazwy pomieszczenia technicznego, a gospodarczym. Jednak ustawodawca osobno definiuje pomieszczenie gospodarcze. Otóż to pomieszczenie, które znajduje się zawsze poza mieszkaniem, a służy do przechowywania żywności, przedmiotów, materiałów, sprzętu, czy odpadów stałych. Służyć mają one użytkownikom budynku, a związane są z jego obsługą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.