rynek-deweloperski.pl

strona o nieruchomościach, prawie i budownictwie

Nieruchomości Prawo

Co to jest gwarancja dewelopera?

Wszyscy, którzy kupują mieszkanie z rynku pierwotnego, czyli od dewelopera zastanawiają się, co to tak naprawdę jest gwarancja dewelopera oraz jakie mogą mieć w związku z tym roszczenia na wypadek, gdyby w zakupionym mieszkaniu dochodziło do jakiś usterek.

Tajemniczo brzmiąca gwarancja dewelopera

W przypadku, kiedy wykryje się jakieś usterki w mieszkaniu od dewelopera, zgodnie z Kodeksem Cywilnym na podstawie udzielonej przez dewelopera tak zwanej gwarancji dewelopera, można żądać od niego naprawienie wszelkiego rodzaju usterek. Tego typu gwarancja dewelopera zabezpiecza kupującego na wypadek, gdyby na przykład po kilku miesiącach od odbioru lokalu od dewelopera odkrył on wystąpienie różnego typu usterek w danym lokalu. W takich przypadkach będzie można żądać od dewelopera ich natychmiastowego usunięcia na podstawie udzielonej przez dewelopera gwarancji. Wszystko to ma też poparcie w prawie, dzięki czemu też możemy być pewni, że w czasie trwania tak zwanej rękojmi, deweloper nie odmówi nam naprawy usterek, ponieważ obliguje go do tego istniejące prawo. Tak wiec jest to ogromne zabezpieczenie dla kupujących.

Kiedy obowiązuje gwarancja dewelopera?

Zgodnie z prawem gwarancja dewelopera obowiązuje przez 3 lata od momentu odebrania danego lokalu. Tak więc oznacza to, że mamy 3 lata na wykrycie ewentualnych wad, a także na zgłoszenie ich na piśmie deweloperowi. Zgodnie z prawem mamy maksymalnie 1 miesiąc na poinformowanie dewelopera o wykryciu jakieś wady od momentu jej odkrycia. W takich sytuacjach deweloper ma prawny obowiązek usunięcia danej wady na własny koszt. W przypadku znaczących wad kupujący może też żądać obniżenia ceny lokalu. Z kolei, w przypadkach kiedy wada jest znacząca i na przykład utrudnia korzystanie z danego lokalu, zaś deweloper pomimo jego zawiadomienia nie wyznaczył terminu usunięcia usterek, kupujący ma prawo odstąpienia od umowy. Oznacza to, że lokal może zostać zwrócony deweloperowi, z kolei deweloper musi zwrócić kupującemu pieniądze. Zwykle tego typu sytuację są bardzo rzadkie, ponieważ wszelkie niedopełnienia umowy wykrywane są na etapie odbiorów, a dodatkowo pomyłki zdarzają się bardzo rzadko, gdyż obydwu stronom zależy na tym, by lokale zostały oddane do użytku w odpowiednim stanie, jednak nawet wszelkiego typu mniejsze usterki są objęte gwarancją dewelopera, przez co też nie ma co się obawiać, że deweloper ich nie usunie. Zwykle też w pierwszych trzech latach korzystania z danego lokalu ujawniają się ewentualne defekty, które można na bieżąco zgłaszać i korygować.