Czym jest mapa klasyfikacyjna?

0
984

Mapa klasyfikacyjna jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, które jest tworzone w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Co dokładnie zawiera mapa klasyfikacyjna?

Należy zdawać sobie sprawę, że mapa jest tworzona kopii mapy ewidencyjnej, zawiera przede wszystkim granice obszaru objętego klasyfikacją, ustalone granice zasięgów konturów klas bonitacyjnych, ustalone granice zasięgów konturów typów gleb, położenie odkrywek glebowych oraz dane opisowo-informacyjne, do których należy zaliczyć oznaczenie skal, numery konturów klas bonitacyjnych oraz odkrywek glebowych, oznaczenie jednostki ewidencyjnej i obrębu, oznaczenia typów, rodzajów i gatunków gleb, rodzajów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych.

Co warto wiedzieć o mapie klasyfikacyjnej?

Należy mieć świadomość, że ewidencja gruntów w Polsce posiada zarówno dane powierzchni i właścicielach poszczególnych działek, jak i dane o klasach botanicznych czy użytkach gruntowych.

Ponadto nieodłączną częścią operatu ewidencji gruntów jest operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zawiera on bowiem nie tylko i wyłącznie mapę klasyfikacyjną, ale również różne opisy odkrywek glebowych.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że mapę klasyfikacyjną sporządza się na podkładzie mapy ewidencyjnej. Zawiera ona zarówno kontury typów i podtypów gleb, kontury klas bonitacyjnych, a także położenie odkrywek glebowych.

Jakie zastosowanie ma mapa klasyfikacyjna?

Warto mieć świadomość, że bardzo istotną cechą mapy klasyfikacyjnej jest poglądowość. Można bowiem obserwować różne zjawiska, które są oddalone na powierzchni płaskiej. Warto również zaznaczyć, że nawet najbardziej szczegółowy opis bardzo często może nie dać takiego wyobrażenia na rozmieszczenie poszczególnych zjawisk co mapa. Mapa klasyfikacyjna jest zatem niezwykle cennym narzędziem pracy praktycznie na wszystkich etapach badania czy zagospodarowania.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że mapa klasyfikacyjna ze względu na bardzo duże znaczenie, wykorzystywana jest w bardzo dużej liczbie dziedzin aktywności człowieka. Warto podkreślić, że praktycznie każdy dział gospodarki, który ma związek z wykorzystaniem powierzchni ziemskiej będzie potrzebował szczegółowych map, z których można będzie uzyskać wiadomości gospodarcze. Należy również mieć świadomość, że omawiana mapa klasyfikacyjna może być wykorzystywana do eksploatacji czy poszukiwania surowców naturalnych, a także planowania budowy dużych zakładów przemysłowych. Mapa pełni także istotną rolę w administracji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here