rynek-deweloperski.pl

strona o nieruchomościach, prawie i budownictwie

służebność mieszkania
Nieruchomości

Służebność mieszkania – co to jest i kiedy warto się nią posłużyć?

Służebność mieszkania jest ograniczonym prawem rzeczowym tak jak hipoteka czy zastaw. Jest to ograniczenie w wykonywaniu praw wynikających z własności nieruchomości. Zadaniem jej jest ułatwienie z korzystania z sąsiedniej nieruchomości lub zabezpieczenie osób starszych. Co to jest służebność i jakie są jej konsekwencje?

Co to jest służebność?

Służebność to ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala na korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność innej osoby. Wyróżniamy trzy rodzaje służebności:
-gruntową,
-osobistą
-przesyłu.

Najbardziej popularnym przykładem służebności jest służebność gruntowa. Polega ona na obciążeniu jednej nieruchomości na rzecz właściciela innej nieruchomości. Przykładem może być tu bardzo popularna służebność drogi. Dzięki temu właściciel nieruchomości położonej w oddaleniu może korzystać z innej nieruchomości chcąc dostać się do swojej posesji.

Posługując się tą konstrukcją można wyjaśnić czym jest służebność osobista. Jest to prawo zdefiniowane przez Kodeks cywilny, które przysługuje osobie fizycznej. Uprawniony może korzystać z nieruchomości w wyznaczonym zakresie. Służebność osobista może polegać również na zakazie wykorzystywania nieruchomości w określony sposób.

Trzeba pamiętać, że służebność osobista jest przypisana do konkretnej osoby, a nie do nieruchomości. Znaczy to, że do danej nieruchomości wyłącznie ta konkretna osoba ma konkretne uprawnienia, które nie przechodzą na inne osoby.

Służebność osobista nie podlega dziedziczeniu, nie można jej sprzedać, ani darować. Jest to prawo niezbywalne. Wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego. Jest to instrument, który został wprowadzony jako zabezpieczenie dla osób starszych. Najczęściej stosuje się go na wsiach, ale z roku na rok coraz więcej osób zabezpiecza w ten sposób swoje prawa na mieszkaniach znajdujących się w dużych miastach.

Zobacz także: https://rynek-deweloperski.pl/warunki-techniczne-ktore-musi-spelniac-kazde-pomieszczenie-uzytkowe/

Służebność mieszkania – co trzeba wiedzieć?

Służebność mieszkania to jeden z rodzajów służebności osobistej. Jest to umowa, którą zawiera się z właścicielem nieruchomości, który otrzymuje prawo do korzystania z niej w zakresie uzgodnionym przez obie strony.

Jest to bardzo częste zabezpieczenie, gdy rodzice przepisują dom lub mieszkanie na dzieci. Dzięki temu mogą czuć się całkowicie bezpieczni. Służebnik (właściciele mieszkania lub domu) ma prawo do zamieszkiwania określonej części domu, korzystania ze sprzętów. Ma prawo korzystać ze wspólnej części domu.

Służebnik ma prawo do przyjęcia również innych członków rodziny. Prawo dopuszcza również przyjęcie innych osób, niespokrewnionych ze służebnikiem, ale tylko wtedy, gdy służebnik zapewnia im utrzymanie.

Należy podkreślić, że służebnik ma obowiązek pokrywania kosztów utrzymania domu, czyli mediów z których korzysta.

dokumenty służebność

Jak ustanowić służebność mieszkania?

Służebność mieszkania zawiera się w formie aktu notarialnego. Polega ona na zrzeczeniu się części swoich praw. Jest to umowa, która jest porozumieniem dwóch stron. Warto zadbać, by dokładnie opisywała warunki, na jakie zgadza się każda ze stron, dzięki temu można uniknąć nieporozumień, które często wynikają, gdy więcej osób mieszka pod wspólnym dachem.

Służebność mieszkania może zostać zawarta nie tylko na podstawie aktu notarialnego. Może zostać również ustanowiona przez sąd lub na podstawie decyzji administracyjnej. Nie zależnie od sposobu, w jaki zostanie zawarta służebność mieszkania zawsze zostaje ona wpisana do księgi wieczystej.

Dział III ksiąg wieczystych – „Prawa, roszczenia i ograniczenia”. Zawiera wszystkie informacje dotyczące ograniczeń, które ciążą na nieruchomości (z wyjątkiem hipotek). Dzięki temu przyszły nabywca bez problemu jest w stanie dowiedzieć się, jakie obciążenia są ustanowione na nieruchomości. Wpis o służebności do księgi wieczystej jest również gwarancją wykonania służebności. Trzeba pamiętać, że księga wieczysta jest jedynym, wiarygodnym dokumentem, który określa stan prawny nieruchomości.

dokumenty

Czy można sprzedać nieruchomość obciążona służebnością

Każde mieszkanie obciążone służebnością może zostać sprzedane. Nie wymaga się do tego zgody służebnika.

Trzeba jednak pamiętać, że służebność nie przestaje obowiązywać w takiej sytuacji. Lokal nadal będzie nią obciążony. Takie transakcje zdarzają się na rynku nieruchomości. Nie jest to jednak częsta sytuacja. Trzeba również wiedzieć, że cena lokalu jest niższa od cen rynkowych.

Rzeczoznawca majątkowy, który zajmuje się wyceną nieruchomości określa wartość rynkową nieruchomości, która jest obciążona służebnością.

Zobacz także: https://rynek-deweloperski.pl/osadnictwo-wiejskie-i-miejskie-czyli-czym-rozni-sie-osiedle-wiejskie-od-osiedla-miejskiego/

Renta zamiast służebności?

Warto pamiętać, że służebności mieszkania nie można znieść zupełnie. Jej charakter alimentacyjny daje jednak możliwość zamiany na rentę. Jest to jednak możliwe wyłącznie w określonych okolicznościach. Rażące uchybienia służebnika przy korzystaniu ze swoich praw są przesłanka do zmiany umowy Zakłócanie miru domowego, niszczenie mienia to powody, które mogą wpłynąć na decyzje sądu.

Wysokość renty określa się wyrokiem sądu, który najczęściej porównuje wartość nieruchomości obciążonej służebnością do wartości po zniesieniu obciążenia.