rynek-deweloperski.pl

strona o nieruchomościach, prawie i budownictwie

Prawo

Warto wiedzieć, kto jest uprawniony do zachowku?

Wiele osób zastanawia się czym tak naprawdę jest zachować i kto jest uprawniony do zachowku? Warto poznać przepisy prawne związane z tym tematem, ponieważ prędzej czy później będzie on dotyczy większości z nas.

Czym jest zachowek i kto jest uprawniony do zachowku?

Zachowek jest tematem związanym z procesem dziedziczenia, Zwykle majątek zmarłego przekazywany jest jego dzieciom i współmałżonkowi, jednak w przypadku, kiedy najbliższa rodzina nie zostanie uwzględniona w testamencie, wówczas zabezpieczeniem jej interesów jest właśnie zachowek. Z tego też względu warto orientować się, kto jest uprawniony do zachowku i jak się o niego starać. Zachowek określany jest jako instytucja prawa spadkowego. Głównym celem tego typu prawa jest zabezpieczenie spadkobierców, którzy nie zostali ujęci w testamencie. Zachowek gwarantuje tym osobom, że pomimo tego, iż nie zostały wymienione jako spadkobiercy majątku zmarłej osoby, to i tak część tego majątku do nich trafi. Co więcej prawo do zachowku przysługuje w takim momencie, w którym dana osoba zdecydowała, że chce zarządzać swoim majątkiem w sposób szczególny, czyli e momencie, w którym nie sporządziła ona swojego testamentu lub też sporządzony testament z jakichś powodów jest nieważny. W takich też przypadkach podział majątku podlega tak zwanym przepisom dziedziczenia ustawowego.

Jak odbywa się podział majątku na podstawie zachowku?

W momencie pominięcia bliskich osób w testamencie, należy im się zachowek. Zgodnie z obowiązującym prawem, zachowek przyjmowany jest w postaci świadczenia pieniężnego. To też oznacza, że osobie uprawnionej do zachowku nie przysługuje roszczenie, na podstawie którego mogłaby ona otrzymać jakąś część spadku w postaci jakiekolwiek rzeczy, nie można też przenieść składnika majątku wchodzącego w skład spadku. Zgodnie z prawem osoba, która ma prawo do zachowku, swoje wynagrodzenie z tytułu spadku może uzyskać tylko w postaci określonej kwoty pieniężnej. Zazwyczaj stanowi ona ułamek wartości udziału spadkowego, jaki też przysługiwałby tej osobie w przypadku, kiedy nie zostałaby pominięta w testamencie. Reasumując zachowek tak naprawdę jest to część majątku spadkowego, jaka przypadałaby danej osobie gdyby dziedziczyła ona ten majątek zgodnie z ustawą. W przypadku, kiedy zmarła osoba pominęła daną osobę w rozliczeniu swojego majątku, wówczas pojawia się roszczenie do zachowku. Tu warto pamiętać, że tak jak i inne roszczenie majątkowe, tak i zachowek podlega prawu przedawnienia, dlatego też osoba ubiegająca się o zachowek ma 5 lat od ogłoszenia testamentu do otwarcia spadku.