rynek-deweloperski.pl

strona o nieruchomościach, prawie i budownictwie

Nieruchomości

Kataster nieruchomości – aktualizowany spis nieruchomości

Kataster nieruchomości to ścisła wiedza o gruntach, nieruchomościach i ich właścicielach. Jest to spis ogólnokrajowy a sporządzany i wciąż na bieżąco aktualizowany jest tylko i wyłącznie dla celów podatkowych.

Jak oznakowany jest kataster nieruchomości?

W spisie gruntów opisuje się je pewnymi jednostkami, które pozwalają na rozróżnienie jednostki, obrębu i działki ewidencyjnej. Kataster nieruchomości to spis ogólnopolski, dlatego wszelkie tam zapisane dane są ściśle i przejrzyście podzielone na:
województwa,
powiaty,
gminy miejskie i wiejskie,
obszary i dzielnice,
delegatury.
Dane z katastru nieruchomości są podstawą wpisu do każdej księgo wieczystej danej nieruchomości.

Jak rozumieć należy pojęcie katastru?

Te urzędowe wpisy to konkretne informacje o wszystkich nieruchomościach i ich właścicielach na terenie Polski. Są to dokładne dane, które są systematycznie ujednolicone i wciąż aktualizowane.Głównym powodem stworzenia takiego rejestru jest potrzeba ściągania podatków za nieruchomości od ich właścicieli. Jednak dzięki temu stworzyła się ogromna baza danych o nieruchomościach, z których osoby zainteresowane w każdej chwili mogą ściągnąć potrzebne odpisy.

Kto zajmuje się katastrem nieruchomości?

Spis ten prowadzony jest przez Państwową Ewidencję Gruntów. Natomiast Starosta jest organem sprawującym nadzór na PEG.
Natomiast obowiązkiem PEG jest:
zbieranie wszelkich i aktualnych informacji na temat nieruchomości, ich położenia, granic, przeznaczenia, danych technicznych, funkcji użytkowych czy powierzchni, w tym także użytkowych.
Spis jest konkretną bazą danych aktualnych i pełnych. Ponadto zawiera także wszelkie informacje o właścicielach danych nieruchomości o ich miejscach zameldowania, miejscach stałego pobytu, wpisów do rejestru zabytków, o formach dzierżawy danych nieruchomości oraz wszelkich danych dotyczących wartości gruntów, budynków czy mieszkań.
Jednym słowem kataster nieruchomości to ogromna baza danych, które są aktualne i na bieżąco aktualizowane.

Do czego jeszcze wykorzystuje się kataster nieruchomosci?

Kataster jest bardzo ważnym i istotnym dokumentem, który znacznie pomaga w:
– planowaniu zagospodarowania przestrzennego,
– oznaczeniu w księgach wieczystych,
– statystyce,
– gospodarce zarządzania nieruchomościami,
– oznaczaniu gospodarstw wiejskich.
W tym spisie ewidencji są zawarte wszystkie informacje o nieruchomościach zgodnie z prawem, aspektem fizycznym jak i ekonomicznym.
Kataster nieruchomosci powstał na podstawie wcześniej ustalonej ustawy.