Do czego zobowiązuje rękojmia dewelopera?

0
729

Rękojmia dewelopera to pojęcie, które warto znać, ponieważ to właśnie dzięki niej możliwe jest naprawienie wszelkiego typu usterek, które ujawniają się po odebraniu od dewelopera mieszkaniu podczas jego użytkowania. Rękojmia dewelopera daje nam gwarancję, że po ujawnieniu się wad budynku nie będziemy zostawieni z nimi sami.

Czym jest rękojmia dewelopera?

Dzięki specjalnej ustawie o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, możliwe jest dochodzenie swoich praw w przypadku, kiedy zakupiony lokal ma wady. Dzięki rękojmi dewelopera, ma on obowiązek w ustalonym wcześniej terminie usunąć wszelkie szkody i wady, jakie ujawniły się w zakupionym mieszkaniu. Tak więc, kiedy w kupionym przez nas w mieszkaniu odnajdziemy jakieś usterki wówczas mamy możliwość skorzystania z instrumentu zabezpieczającego. Okres rękojmi przysługuje do pięciu lat od dnia odbioru lokalu. To oznacza, że przez ten czas deweloper musi naprawić wszelkie wady, zabezpieczając nasze interesy.

Jak długo przysługuje rękojmia?

Rękojmia dewelopera trwa do 5 lat od odebrania danego mieszkania czy domu jednorodzinnego do użytku. Na podstawie tego dokumentu w każdym momencie jej trwania można zgłaszać deweloperowi wszelkiego rodzaju wady, które utrudniają lub też uniemożliwiają należyte korzystanie z lokalu. Na podstawie rękojmi, deweloper ma obowiązek usunięcie wad w wyznaczonym terminie, ale też może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, co też będzie wiązało się ze zwrotem pieniędzy kupującemu.

Jak zgłosić wady lokalu korzystając z gwarancji dewelopera?

By móc skorzystać z rękojmi wszelkie wady należy zgłosić na piśmie. Pisemnie sporządzone zawiadomienie o wykrytych wadach i usterkach jest podstawą do roszczeń oraz naprawy wszelkich usterek przez dewelopera. Odpowiednio przygotowany dokument powinien zostać wysłany do dewelopera listem poleconym i co bardzo ważne, należy też dopilnować, by komunikacja między stronami, czyli nabywcą a deweloperem miała formę pisemną.

Odmówienie wykonania naprawy przez dewelopera

W niektórych przypadkach zdarza się tak, że pomimo zgłoszenia wykrycia wad, deweloper odmawia wykonania prac naprawczych. Zdarzają się także sytuacje, kiedy to deweloper spóźnia się z wykonaniem tych prac. W takiej sytuacji nabywca może żądać zwrotu pieniędzy od dewelopera, a kiedy nie dochodzi do polubownego załatwienia sprawy, można ją skierować na drogę sądową. Tego typu sytuacja co prawda zdarzają się bardzo rzadko, ponieważ zwykle obydwu stronom zależy na tym, by rozwiązać problem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here